Om oss

Till startsidan
Vår vision är ett samhälle, en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett rikt och fritt liv.
Du läser nu – Om oss
Läs om – I vårt arbete utgår vi från tre bärande idéer
Läs om – IOGT‐NTO:s vision och ändamål
Läs om – Vårt arbete
Läs om – Nyckeln till framgång

IOGT-NTO Kronoberg är ett av fyra förbund i IOGT-NTO-rörelsen i Kronoberg. De övriga förbunden i Kronoberg är Ungdomens nykterhetsförbund (UNF), IOGT-NTO:s Juniorförbund (Junis) och Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF).

Alla fyra förbund inom IOGT-NTO-rörelsen är demokratiska organisationer. Det är alltså medlemmarna som beslutar om den verksamhet som bedrivs och hur resurserna ska användas. För många medlemmar fungerar engagemanget i något av förbunden som en skola i hur en demokrati fungerar.

Alla fyra förbunden är självständiga organisationer. Varje förbund har sin egen verksamhet, sina egna årsmöten och kongresser, sin egen styrelse och sitt eget kansli. Tillsammans utgör förbunden det vi kallar IOGT-NTO-rörelsen och samarbetar i olika frågor och genomför arrangemang både lokalt och på riksnivå.

IOGT-NTO-rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse. Rörelsen bygger på principen om alla människors lika värde och rättigheter, utan åtskillnad av något slag. Inom IOGT-NTO-rörelsen samlas människor som tagit ställning för personlig nykterhet och som delar viljan att tillsammans verka för bättre levnadsvillkor för alla människor.

 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00