Distriktets valberedningen söker engagerade medlemmar med vilja att leda vår rörelse framåt

Inför årsmötet, den 30 mars 2019, önskar valberedningen för Kronobergs IOGT-NTO-distrikt få in nomineringar för följande förtroendeuppdrag

1. Distriktsstyrelsen för Kronoberg – Ansvarar för distriktets verksamhet fram till 31 december 2019. Uppdraget är att upprätthålla distriktets verksamhet samt underlätta för sammanslagning. Datum 190211 -Valberedningen inventerar just behovet av nya i styrelsen. De som nu sitter i styrelsen är lämpliga för omval och kommer förhoppningsvis vara positiva till omval. En och annan vakans kan dock bli aktuellt att fylla på med. I slutänden har naturligtvis distriktsårsmötet att besluta om nyval och omval.

2. Två personer från Kronoberg skall väljas att ingå i en arbetsgrupp fram till 31 december 2019. Den 1 januari 2020 omvandlas denna arbetsgrupp till interimistisk styrelse som då träder i full kraft för ett nytt stordistrikt. I detta stordistrikt ingår de gamla distrikten, Kronoberg, Östergötland, Gotland, Kalmar och Jönköping. Uppdraget för arbetsgruppen/interimistiska styrelsen är följande: a. Fullfölja sammanslagningen. b. Förbereda framåtsyftande distriktsårsmöteshandlingar för 2020. c. Eventuellt, vid behov, kalla till extra distriktsårsmöte. Den interimistiska stordistriktsstyrelsen väljs om/kompletteras/ersätts på ordinarie stordistriktsårsmöte mars-april 2020.

Interimistiska och framtida nya distriktsstyrelsen behöver bestå av personer som:
– Har en vilja att sitta i en strategisk styrelse.
– Känner ett ansvar för hela det geografiska området (inte se sig som representant för ett gammalt distrikt)
– Vilja jobba med målstyrning och ge uppdrag till personalteam
– Tillsammans har kännedom om verksamheten i det nya geografiska området.
– Har nya idéer om hur vi kan utveckla engagemanget och nå fler.

3. Arbete i Kronobergs distrikts utskott. Den som önskar ingå i ett utskott tar kontakt med sammankallande i respektive utskott eller med valberedningen. På distriktets hemsida framgår vilka utskott som finns och vilka sammankallande för utskotten är. Utskotten är verksamma fram till stordistriktsårsmötet mars-april 2020. Läs om vilka utskott vi har i Kronoberg…

4. Kongressombud som är väl förtrogna med Expedition 50 samt väl insatt i den utveckling som Expedition 50 kan medföra. Du ska kunna tala väl för dina och distriktets åsikter kring motioner och förbundsstyrelsens förslag.

5. Valberedare skall vara väl förtrogen med Expedition 50 samt insatt i den utveckling som Expedition 50 kan medföra. I arbetet som valberedare är goda kunskaper i digital kommunikation viktiga.

Välkommen att ta kontakt!
Nomineringarna kommer att hanteras i den takt de kommer in. Så tveka inte att nominera någon NU! Valberedningens ambition är att senast den 20 mars publicera ett förslag till nomineringar till distrikt, arbetsgrupp/interimistisk stordistriktsstyrelse samt utskott.

På distriktets hemsida kommer vi att försöka hålla dig uppdaterat kring valberedningens arbete. Välkommen att titta in då och då!

För valberedningen IOGT-NTO Kronobergs distrikt
Bo-Teddy Olsson

bt.olsson@gmail.com

Mobil 070 – 215 63 12

Av: , 2019-02-11

Kommentarsfältet är stängt.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00