Inför årsmötet, den 30 mars 2019, önskar valberedningen för Kronobergs IOGT-NTO-distrikt få in nomineringar för följande förtroendeuppdrag
1. Distriktsstyrelsen för Kronoberg – Ansvarar för distriktets verksamhet fram till 31 december 2019. Uppdraget är att upprätthålla distriktets verksamhet samt underlätta för sammanslagning.
2. Två personer från Kronoberg skall väljas att ingå i en arbetsgrupp fram till 31 december 2019. Den 1 januari 2020 omvandlas denna arbetsgrupp till interimistisk styrelse som då träder i full kraft för ett nytt stordistrikt. I detta stordistrikt ingår de gamla distrikten, Kronoberg, Östergötland, Gotland, Kalmar och Jönköping. Uppdraget för arbetsgruppen/interimistiska styrelsen är följande: a. Fullfölja sammanslagningen. b. Förbereda framåtsyftande distriktsårsmöteshandlingar för 2020. c. Eventuellt, vid behov, kalla till extra distriktsårsmöte. Den interimistiska stordistriktsstyrelsen väljs om/kompletteras/ersätts på ordinarie stordistriktsårsmöte mars-april 2020.
3. Arbete i Kronobergs distrikts utskott. Den som önskar ingå i ett utskott tar kontakt med sammankallande i respektive utskott eller med valberedningen. På distriktets hemsida framgår vilka utskott som finns och vilka sammankallande för utskotten är. Utskotten är verksamma fram till stordistriktsårsmötet mars-april 2020.

Kompetenser och erfarenheter som behövs i de nya stordistriktsstyrelserna
Interimistiska och framtida nya distriktsstyrelsen behöver inneha personer som:
– Har en vilja att sitta i en strategisk styrelse.
– Känner ett ansvar för hela det geografiska området (inte se sig som representant för ett gammalt distrikt)
– Vilja jobba med målstyrning och ge uppdrag till personalteam
– Tillsammans har kännedom om verksamheten i det nya geografiska området.
– Har nya idéer om hur vi kan utveckla engagemanget och nå fler.

Välkommen att ta kontakt!
Nomineringarna kommer att hanteras i den takt de kommer in. Så tveka inte att nominera någon NU! Valberedningens ambition är att senast den 20 mars publicera ett förslag till nomineringar till distrikt, arbetsgrupp/interimistisk stordistriktsstyrelse samt utskott.
På distriktets hemsida kan du läsa det senaste om valberedningens arbete

För valberedningen IOGT-NTO Kronobergs distrikt
Bo-Teddy Olsson

bt.olsson@gmail.com

Mobil 070 – 215 63 12

Av: , 2019-02-10

Kommentarsfältet är stängt.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00