Nyheter

Här hittar du kongresshandlingarna

På kongressens hemsida http://kongress.iogtntororelsen.se/iogt-nto/forhandlingar/ hittar du kongresshandlingarna.
Vi passar även på att påminna om Inför kongressen möte som genomförs den 11 juni. Läs mer – https://kronoberg.iogt.se/nyheter/valkommen-till-infor-kongressenmote-ombuden-ar-redo/

Läs mer om Inför kongressen mötet – https://kronoberg.iogt.se/nyheter/valkommen-till-infor-kongressenmote-ombuden-ar-redo/
 

Av: , 2019-05-23

Välkommen till Inför-kongressenmöte – Ombud och ersättare är redo!

Nu laddar IOGT-NTO Kronoberg upp inför Kongressen i Örnsköldsvik. Detta innebär att distriktets föreningar och dess medlemmar hälsas välkommna till distriktets – Inför-kongressenmöte, där föreningsrepresentanter och enskilda medlemmar får tillfälle till diskussion och samtal med ombuden och ersättarna som är valda att representerar vårt distrikt.
Välkommen till Gavelrummet, Vattentorget 1 i …

Av: , 2019-04-29

Vill du följa med? Resan till kongressen är en framgång

Tidtabell har du som en bild längst ner på denna sida.
Nu, den 16 april, är vi ett 30-tal anmälda. Så vi kan vara säkra på att gruppresan verkligen blir av. Du anmäler dig till Margaretha Enermo, 070 – 347 29 55, m.enermo@gmail.com. Anmäl dig så snart som möjligt. Direkt efter …

Av: , 2019-04-16

Distriktsårmöte med diskussioner, motioner och fest!

IOGT-NTO Kronoberg har genomfört distriktsårsmöte i Linneryd. Mötet präglades av glatt humör, diskussioner runt motioner och naturligtvis av sedvanliga punkter som hör ett årsmöte till. Värd för distriktsårsmötet var föreningen Linnéa i Linneryd.
Till mötespresidium valdes Cia Grill, ordförande, samt Anno Bergstén och Ninnie Johansson till mötessekreterare. Mötesordförande genomförde sitt arbete …

Av: , 2019-04-02

Valberedningens hela förslag!

Här kommer valberedningens förslag inför vårt distriktsårsmöte 2019…
På distriktsårsmötet kommer det finnas utskrivna kopior av valberedningens förslag.
Vill du vara mötesordförande? Eller sekreterare? Vänd dig snarast till Bo-Teddy Olsson, sammankallande i valberedningen. På 070 – 215 63 12, eller bt.olsson@gmail.com

Av: , 2019-03-27

Valberedningens förslag till utskott

Förhoppningsvis tillkommer det en och annan person än de som redovisas nedan. Vill du vara med? Finns det ett fel? Kontakta valberedare Bo-Teddy Olsson, 070 – 215 63 12, bt.olsson@gmail.com
Sociala utskottet
Sammankallande, Margaretha Enermo, ledamöterna Dagmar Hailer, Gudrun Nygren, Lennart Johansson,  Karl Arningsmark.
Medlemsutskottet
Sammankallande Johan Olesen, ledamot Anno Bergsten.
Nytt-Redaktionsutskottet
Sammankallande Lars-Ove Kårehed, ledamöterna  Helén …

Av: , 2019-03-26

Valberedningens förslag till distriktsstyrelse

Valberedningen för IOGT-NTO Kronoberg. Bo-Teddy Olsson, sammankallande och Lena Johansson, motiverar sitt förslag enligt följande – Vårt förslag grundar sig på att de föreslagna tillsammans är en väl sammansatt grupp. Med vilja att ta ansvar, utveckla och jobba på med de uppgifter som en distriktsstyrelse ansvarar för. Individerna har olika speciella …

Av: , 2019-03-22
IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00