Sista dagen att lämna in motioner till distriktsårsmötet

Observera!

Motioner skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast denna dag.

Information om Sista dagen att lämna in motioner till distriktsårsmötet

Datum: 2019-02-15
Av: , 2019-01-23

Kommentarsfältet är stängt.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00