Ansvariga för hemsidan

Distriktskonsulent Hugo Hermansson

Kontaktuppgifter: Se kontakt och personal

Bo-Teddy Olsson, e-post: bt.olsson@gmail.com

Anette Prim, e-post: anette@prims.se

Du är välkommen att sända in material, nyhetstips och bra länkar.

Ansvarig för hemsidan förbehåller sig rätten att redigera i insänt material.

 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00